Despre Protoieria Sector V Capitală


In baza art.92 lit. d) din Statutul pentru Organizarea si Functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, conform aprobarii adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucurestilor din data de 26 ianuarie 2013 se decide reorganizarea celor 3 protopopiate din Bucuresti  si infiintarea de protopopiate la nivel de sector.La nivelul Sectorului 5 functioneaza Protoieria Sector V Capitala, cu sediul în Str. Petre Linteș nr. 30.

Protoieria cuprinde un numar de 23 de parohii.

Organigrama

Cancelaria Protoieriei Sector V Capitală cuprinde următoarele funcții de personal:

  • Protoiereu – Pr. Valer Ulican
  • Secretar – Pr. Viorel Dincă
  • Inspector Resurse Umane – Gianina Constantinescu
  • Economist: Carmen-Ortansa Bilcă
  • Referent administrativ – Fănel-Cătălin Iuga
  • Asistent social – Violeta-Emanuela Barac
  • Gestionar: Andrei-Oreste Savastre
  • Îngrijitor: Mihai Petrescu